Rodičovské združenie

Date: august 18, 2016 Author: borkacik Categories: Rodičovské združenie

Rodičovské združenie – Borkáčik

Číslo účtu :                    SK69 5600 0000 0049 2343 9001

IČO:                                50617648

Variabilný  symbol:      rodné číslo dieťaťa

Správa pre prijímateľa:  meno dieťaťa + trieda

 

Stanovy RZ – Borkáčik