Rodičovské združenie

Date: august 18, 2016 Author: borkacik Categories: Rodičovské združenie

Rodičovské združenie – Borkáčik

 

Číslo účtu :                    SK69 5600 0000 0049 2343 9001

IČO:                                50617648

Variabilný  symbol:      rodné číslo dieťaťa

Správa pre prijímateľa:  meno dieťaťa + trieda

 

 

Predsedníčka RZ – Borkáčik: Mgr. Katarína Mészárosová  (zástupca triedy žabky)
Podpredsedníčka: Mgr. Ľudmila Kmeťová  (zástupca triedy mravčekovia)
Hospodár:  Lucia Karásková  (zástupca triedy lienky)
Členovia:   Mgr. Katarína Batková  (zástupca triedy lienky)
Mgr. Natália Kerekešová  (zástupca triedy včielky)
Magdaléna Stroschneiderová  (zástupca triedy včielky)
Jarmila Szabová  (zástupca triedy mravčekovia)

kontakt:  rzborkacik@gmail.com

 

Stanovy RZ – Borkáčik