Naši zamestnanci

Date: august 18, 2016 Author: borkacik Categories: Naši zamestnanci

Pedagogickí zamestnanci:

ŽABKYIMG_2430
Jarmila Bachratá
Lenka Vrábelová, Mgr.
LIENKYIMG_5003
Lucia Kivoňová
Lucia Končárová
MRAVČEKOVIAIMG_5001
Iveta Bosnyáková, zástupkyňa riaditeľky
Lucia Petrovičová, Bc.
VČIELKYIMG_4999
Ingrid Fedáková
Jana Oswaldová, Mgr., riaditeľka MŠ

 

O čistotu MŠ sa starajú:

Marie Poláková
Vlasta Condenárová
Vlasta Damašková

 

O naše brušká sa starajú:

Mária Mackovičová, vedúca ŠJ
Marta Blahová
Eva Millerová
Tatiana Bruderová