Krúžková činnosť

Date: august 18, 2016 Author: borkacik Categories: Krúžková činnosť

V školskom roku 2016/2017 budú v našej materskej škole pracovať  tieto krúžky:

 

Anglický jazyk lektorka: Jana Perignathová utorok a štvrtok

1.skupina (včielky) – 14.30-15.00 hod.

2. skupina (mravčekovia) – 15.00-15.30 hod.

 

Nemecký jazyk lektori: Martin Oswald

Jana Oswaldová

 

pondelok, streda, piatok

15.00-15.30 hod.

Zumba lektorka: Kristína Hošťáková utorok

15.30-16-15 hod.