Dokumenty a tlačivá

Dokumenty, ktoré sa vám zídu. Všetko na jednom mieste.

Title
Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy
 1 file(s)  12 downloads

23/08/2018

Download

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane
 1 file(s)  27 downloads

04/04/2018

Download

Správa o výchovno-vzdelávacích činnosti a jej výsledkoch za školský rok 2016/2017
 1 file(s)  13 downloads

21/01/2018

Download

Prevádzkový poriadok
 1 file(s)  31 downloads

21/11/2017

Download

Stanovy RZ – Borkáčik
 1 file(s)  46 downloads

Rodičovské združenie

17/09/2017

Download

Žiadosť o vrátenie zaplateného príspevku
 1 file(s)  24 downloads

01/09/2017

Download

Žiadost o prerušenie dochádzky
 1 file(s)  24 downloads

01/09/2017

Download

Zoznam vecí do MŠ
 1 file(s)  108 downloads

08/02/2017

Download

Splnomocnenie na vyzdvihnutie dieťaťa
 1 file(s)  419 downloads

dokumenty

06/09/2016

Dokument

Kľúčové oblasti rozpočtu – Petržalka 2015
 1 file(s)  144 downloads

dokumenty

02/03/2016

Dokument