Dokumenty a tlačivá

Dokumenty, ktoré sa vám zídu. Všetko na jednom mieste.

Title Download
Vyhlásenie o poukázaní podielu z dane za rok 2017
  1 files   
  4 downloads


Download
Správa o výchovno-vzdelávacích činnosti a jej výsledkoch za školský rok 2016/2017
  1 files   
  1 download


Download
Prevádzkový poriadok
  1 files   
  13 downloads


Download
Školský poriadok
  1 files   
  16 downloads


Download
Stanovy RZ – Borkáčik
  1 files   
  18 downloads


Download
Žiadosť o vrátenie zaplateného príspevku
  1 files   
  16 downloads


Download
Žiadost o prerušenie dochádzky
  1 files   
  10 downloads


Download
Zoznam vecí do MŠ
  1 files   
  62 downloads


Download
Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
  1 files   
  236 downloads


Download
Splnomocnenie na vyzdvihnutie dieťaťa
  1 files   
  375 downloads


Dokument
Kľúčové oblasti rozpočtu – Petržalka 2015
  1 files   
  140 downloads


Dokument