Dokumenty a tlačivá

Dokumenty, ktoré sa vám zídu. Všetko na jednom mieste.

Title Download
Stanovy RZ – Borkáčik
  1 files   
  7 downloads


Download
Žiadosť o vrátenie zaplateného príspevku
  1 files   
  9 downloads


Download
Žiadost o prerušenie dochádzky
  1 files   
  8 downloads


Download
Zoznam vecí do MŠ
  1 files   
  57 downloads


Download
Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie 2017/2018
  1 files   
  186 downloads


Download
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane 2% resp. 3%
  1 files   
  50 downloads


Download
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2015/2016
  1 files   
  24 downloads


Download
Splnomocnenie na vyzdvihnutie dieťaťa
  1 files   
  361 downloads


Dokument
Kľúčové oblasti rozpočtu – Petržalka 2015
  1 files   
  139 downloads


Dokument