Dokumenty a tlačivá

Dokumenty, ktoré sa vám zídu. Všetko na jednom mieste.

Title Download
Prevádzkový poriadok
  1 files   
  5 downloads


Download
Školský poriadok
  1 files   
  4 downloads


Download
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2016/2017
  1 files   
  1 download


Download
Stanovy RZ – Borkáčik
  1 files   
  14 downloads


Download
Žiadosť o vrátenie zaplateného príspevku
  1 files   
  12 downloads


Download
Žiadost o prerušenie dochádzky
  1 files   
  10 downloads


Download
Zoznam vecí do MŠ
  1 files   
  58 downloads


Download
Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie 2017/2018
  1 files   
  194 downloads


Download
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane 2% resp. 3%
  1 files   
  50 downloads


Download
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2015/2016
  1 files   
  25 downloads


Download
Splnomocnenie na vyzdvihnutie dieťaťa
  1 files   
  371 downloads


Dokument
Kľúčové oblasti rozpočtu – Petržalka 2015
  1 files   
  140 downloads


Dokument