Dokumenty a tlačivá

Dokumenty, ktoré sa vám zídu. Všetko na jednom mieste.

Title
Žiadosť – Osvedčenie o ukončení predprimárneho vzdelávania
 1 file(s)  11 downloads

dokumenty

25/03/2019

Download

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za tok 2018
 1 file(s)  71 downloads

13/02/2019

Download

Školský poriadok
 1 file(s)  35 downloads

28/11/2018

Download

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ Bohrova 1, Bratislava za školský rok 2017/2018
 1 file(s)  17 downloads

28/11/2018

Download

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy
 1 file(s)  268 downloads

23/08/2018

Download

Správa o výchovno-vzdelávacích činnosti a jej výsledkoch za školský rok 2016/2017
 1 file(s)  21 downloads

21/01/2018

Download

Prevádzkový poriadok
 1 file(s)  38 downloads

21/11/2017

Download

Stanovy RZ – Borkáčik
 1 file(s)  59 downloads

Rodičovské združenie

17/09/2017

Download

Žiadosť o vrátenie zaplateného príspevku
 1 file(s)  44 downloads

01/09/2017

Download

Žiadost o prerušenie dochádzky
 1 file(s)  46 downloads

01/09/2017

Download

Zoznam vecí do MŠ
 1 file(s)  125 downloads

08/02/2017

Download

Splnomocnenie na vyzdvihnutie dieťaťa
 1 file(s)  443 downloads

dokumenty

06/09/2016

Dokument

Kľúčové oblasti rozpočtu – Petržalka 2015
 1 file(s)  150 downloads

dokumenty

02/03/2016

Dokument