Rodičovské združenie

Date: august 18, 2016 Author: borkacik Categories: Rodičovské združenie

Rodičovské združenie – Borkáčik Číslo účtu :                    SK69 5600 0000 0049 2343 9001 IČO:                                50617648 Variabilný  symbol:      rodné číslo dieťaťa Správa pre prijímateľa:  meno dieťaťa + trieda   Stanovy RZ – Borkáčik      

Viac >>