Naši zamestnanci

Date: august 18, 2016 Author: borkacik Categories: Naši zamestnanci

Pedagogickí zamestnanci: ŽABKY Jarmila Bachratá Lenka Vrábelová, Mgr. LIENKY Lucia Kivoňová Lucia Končárová MRAVČEKOVIA Iveta Bosnyáková, zástupkyňa riaditeľky Lucia Petrovičová, Bc. VČIELKY Ingrid Fedáková Jana Oswaldová, Mgr., riaditeľka MŠ   O čistotu MŠ sa starajú: Marie Poláková Vlasta Condenárová Vlasta Damašková   O naše brušká sa starajú: Mária Mackovičová, vedúca ŠJ Marta Blahová Eva Millerová…

Viac >>