Krúžková činnosť

Date: august 18, 2016 Author: borkacik Categories: Krúžková činnosť

V školskom roku 2016/2017 budú v našej materskej škole pracovať  tieto krúžky:   Anglický jazyk lektorka: Jana Perignathová utorok a štvrtok 1.skupina (včielky) – 14.30-15.00 hod. 2. skupina (mravčekovia) – 15.00-15.30 hod.   Nemecký jazyk lektori: Martin Oswald Jana Oswaldová   pondelok, streda, piatok 15.00-15.30 hod. Zumba lektorka: Kristína Hošťáková utorok 15.30-16-15 hod.    

Viac >>

S kým spolupracujeme

Date: august 18, 2016 Author: borkacik Categories: S kým spolupracujeme

Na tejto stránke nájdete spoločnosti a ich projekty, do ktorých sme aktívne zapojení. Ak poznáte ďalšie zaujímavé projekty, prosím, zašlite nám informáciu mailom alebo osobne p. riaditeľke MŠ. Ďakujeme!   ŠKOLSKÉ OVOCIE Po reforme spoločnej organizácie trhu v sektore ovocia a zeleniny v roku 2007 sa pristúpilo k príprave právneho predpisu pre zavedenie pravidelných dodávok ovocia a zeleniny…

Viac >>

Rodičovské združenie

Date: august 18, 2016 Author: borkacik Categories: Rodičovské združenie

Rodičovské združenie – Borkáčik Číslo účtu :                    SK69 5600 0000 0049 2343 9001 IČO:                                50617648 Variabilný  symbol:      rodné číslo dieťaťa Správa pre prijímateľa:  meno dieťaťa + trieda   Stanovy RZ – Borkáčik      

Viac >>

Naši zamestnanci

Date: august 18, 2016 Author: borkacik Categories: Naši zamestnanci

Pedagogickí zamestnanci: ŽABKY Jarmila Bachratá Lenka Vrábelová, Mgr. LIENKY Lucia Kivoňová Lucia Končárová MRAVČEKOVIA Iveta Bosnyáková, zástupkyňa riaditeľky Lucia Petrovičová, Bc. VČIELKY Ingrid Fedáková Jana Oswaldová, Mgr., riaditeľka MŠ   O čistotu MŠ sa starajú: Marie Poláková Vlasta Condenárová Vlasta Damašková   O naše brušká sa starajú: Mária Mackovičová, vedúca ŠJ Marta Blahová Eva Millerová…

Viac >>

Platby

Date: august 18, 2016 Author: borkacik Categories: Platby

Úhrada poplatkov v materskej škole Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 zo dňa 24.02.2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17. apríla 2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava Petržalka v znení Všeobecne…

Viac >>