Krúžková činnosť

Date: august 18, 2016 Author: borkacik Categories: Krúžková činnosť

V školskom roku 2018/2019 budú v našej materskej škole pracovať  tieto krúžky:   Anglický jazyk lektorka: Ľudmila Kuľhová utorok a štvrtok 1.skupina  – 14.30-15.00 hod. 2. skupina  – 15.00-15.30 hod. 3. skupina  – 15.30.-16.00 hod.   Nemecký jazyk   lektor: Bc. martin Oswald   pondelok – streda 1.skupina 14.30 – 15.00 hod. 2. skupina 15.00 – 15.30 hod….

Viac >>

S kým spolupracujeme

Date: august 18, 2016 Author: borkacik Categories: S kým spolupracujeme

Na tejto stránke nájdete spoločnosti a ich projekty, do ktorých sme aktívne zapojení. Ak poznáte ďalšie zaujímavé projekty, prosím, zašlite nám informáciu mailom alebo osobne p. riaditeľke MŠ. Ďakujeme!   ŠKOLSKÉ OVOCIE Po reforme spoločnej organizácie trhu v sektore ovocia a zeleniny v roku 2007 sa pristúpilo k príprave právneho predpisu pre zavedenie pravidelných dodávok ovocia a zeleniny…

Viac >>

Rodičovské združenie

Date: august 18, 2016 Author: borkacik Categories: Rodičovské združenie

Rodičovské združenie – Borkáčik   Číslo účtu :                    SK69 5600 0000 0049 2343 9001 IČO:                                50617648 Variabilný  symbol:      rodné číslo dieťaťa Správa pre prijímateľa:  meno dieťaťa + trieda     Predsedníčka RZ – Borkáčik: Mgr. Katarína Mészárosová  (zástupca triedy…

Viac >>

Naši zamestnanci

Date: august 18, 2016 Author: borkacik Categories: Naši zamestnanci

Pedagogickí zamestnanci: ŽABKY Jarmila Bachratá Lenka Hanusová LIENKY Lucia Kivoňová Lenka Vrábelová, Mgr. MRAVČEKOVIA Ingrid Mitošinková Jana Oswaldová, Mgr. riaditeľka MŠ VČIELKY Iveta Bosnyáková, zástupkyňa riaditeľky Lucia Poláková, Bc.   O čistotu MŠ sa starajú: Marie Poláková Vlasta Condenárová Vlasta Damašková   O naše brušká sa starajú: Mária Mackovičová, vedúca ŠJ Marta Blahová Eva Millerová…

Viac >>

Platby

Date: august 18, 2016 Author: borkacik Categories: Platby

Úhrada poplatkov v materskej škole Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 zo dňa 24.02.2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17. apríla 2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava Petržalka v znení Všeobecne…

Viac >>