Borkáčikova knižnica

Date: január 18, 2017 Author: borkacik Categories: Novinky

POZÝVAME VÁS DO BORKÁČIKOVEJ KNIŽNICE!!!     Knižnica ponúka odbornú literatúru zakúpenú RZ pre potreby materskej školy, ktorú okrem pedagogického zboru môžete využívať aj Vy, rodičia detí materskej škola a samozrejme detskú literatúru rôznych žánrov. KDE?           V prízemí materskej školy vedľa vstupnej haly KEDY?        Každý štvrtok od 16.00 do 17.00 hod….

Viac >>

Depistáž školskej pripravenosti

Date: január 12, 2017 Author: borkacik Categories: Mravčekovia, Novinky, Včielky

Depistážne psychologické vyšetrenie sa realizuje u detí v príedškolskom roku materskej školy s cieľom zmapovať ich aktuálnu úroveň kognitívnych schopností a zručností a tým včas identifikovať deti, ktoré vykazujú znaky  nerovnomernosti psychického a osobnostného vývinu z hľadiska ich očakávaného zaškolenia. Včasná identifikácia týchto detí napomôže k optimalizácii  ich prípravy k zaškoleniu a tým zníži u nich predpoklad odkladu povinnej školskej dochádzky, event. napomôže predísť možným…

Viac >>

Date: december 21, 2016 Author: borkacik Categories: Novinky, Uncategorized

Všetkým deťom a aj rodičom, ktorý navštevujú Materskú školu Bohrova 1 prajeme z celého srdca pokojné prežitie vianočných sviatkov. Deťom veľa darčekov a rodičom radosti zo svojich detí. Nech do Nového roka 2017 spoločne vstúpime pravou nohou 🙂

Viac >>

Dochádzka detí počas vianočných sviatkov

Date: november 22, 2016 Author: borkacik Categories: Novinky

Vážení rodičia! Na základe rozhodnutia zriaďovateľa – Mestskej časti Bratislava-Petržalka, dovoľujem si touto cestou dať Vám na vedomie informáciu ohľadom organizačného zabezpečenia materských škôl v čase vianočných prázdnin od 27.12.2016 (utorok) do 05.01.2017 (štvrtok) 23.12.2016 (piatok) bude na našom zariadení prevádzka prerušená, pokiaľ sa nahlási menej ako desať detí. Od 27.12.2016 (utorok) do 30.12.2016 (piatok)…

Viac >>

FOTOGRAFOVANIE DETÍ !!!

Date: november 12, 2016 Author: borkacik Categories: Novinky

Milí rodičia, oznamujeme Vám, že k nám príde fotograf  a to v dvoch termínoch. 15.novembra 2016 sa budú fotiť žabky a lienky a 22. novembra 2016 mravčekovia a včielky. Súbor fotografii bude stáť 10,- € . V súbore nájdete portrét Vášho dieťaťa, kalendár na rok 2017, 4 fotografie peňaženkového formátu a spoločnú fotografiu celej triedy. Súčasťou súboru…

Viac >>

Stretnutie rodičov

Date: september 6, 2016 Author: borkacik Categories: Novinky, Uncategorized

Milí rodičia, pozývame Vás na plenárnu schôdzu RZ MŠ Bohrova 13.9.2016 o 16.00 hod. v spoločných priestoroch MŠ. Následne sa budú konať aj triedne stretnutia rodičov a triednych učiteliek, na ktoré Vás tiež srdečne pozývame. kolektív MŠ Bohrova

Viac >>

Stretnutie rodičov novoprijatých detí

Date: august 20, 2016 Author: borkacik Categories: Novinky

V pondelok 22.8.2016 sa koná stretnutie rodičov novoprijatých detí o 10.00 hod v spoločných priestoroch MŠ. Tešíme sa na Vás.

Viac >>

Hurá na prázdniny!

Date: júl 6, 2016 Author: borkacik Categories: Novinky, Uncategorized

Prevádzka na našej materskej škole bude počas letných prázdnin prebiehať nasledovne: Od 1.7.2016 do 31.7.2016 bude v prevádzke Materská škola Bohrova. Od 1.8.2016 do 31.8.2016 bude v prevádzke náhradná Materská škola Macharova. Prejeme Vám všetkým šťastné a veselé leto, tešíme sa na stretnutie znova po prázdninách. Zamestnanci MŠ Bohrova

Viac >>

Borkáčikova knižnica

Date: jún 6, 2016 Author: borkacik Categories: Novinky

Milí rodičia, priatelia a známi, ktorí máte chuť pomôcť našej materskej škole!                     Materská škola sa projektom „Borkáčikova knižnica“ zapojila do grantového projektu Raiffeisen bank. Náš projekt bol vybraný do pätice najlepších a teraz je len na Vás, rodičoch, priateľoch a známych, či sa nám požadovanú sumu  – 1 000,-€ podarí pre náš projekt získať. Za projekt môže hlasovať každá osoba…

Viac >>

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ v školskom roku 2016/2017

Date: február 18, 2016 Author: borkacik Categories: Novinky

Zápis detí do MŠ Bohrova sa uskutoční v termíne od 11.apríla do 22.apríla 2016  Žiadosti na prijatie dieťaťa do MŠ Bohrova 1 pre školský rok 2016/2017 sa budú prijímať v čase: 11.4.-15.4.2016 od 10.00 do 13.00 hod 18.4-22.4.2016 od 13.00 do 17.00 hod Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2016/2017 si…

Viac >>