Na našom dvore bezpečne

Date: november 2, 2017 Author: borkacik Categories: Novinky

Nadácia Volkswagen Slovensko podporila náš projekt “Na našom dvore bezpečne” sumou 1000,- €.  Počas uplynulých rokov sa nám podarilo zakúpiť na školský dvor množstvo hracích prvkov, ktoré deti počas pobytov vonku využívajú. Nie všetky však spĺňajú nároky na bezpečnosť detí. Preto sme  získané finančné prostriedky využili na dobudovanie dopadovej plochy pod drevený domček so šmykľavkou…

Viac >>

Fotografovanie detí

Date: október 19, 2017 Author: borkacik Categories: Novinky

Dňa: 24. 10. 2017 o 8:30 hod. Fotografuje sa každé dieťa nezáväzne. Vážení rodičia, to znamená, že ak sa Vám naša ponuka zapáči, môžete si ju zakúpiť po jej dodaní. Ak nie, fotky svojho dieťaťa jednoducho vrátite. (Fotí sa celá postava a portrét vo vlastnom oblečení.) Na znak súhlasu s fotografovaním dieťaťa podpíšte prosím informovaný súhlas v triede….

Viac >>

Jesenné tvorivé dielničky so starými rodičmi

Date: október 2, 2017 Author: borkacik Categories: Novinky

Všetky babky a dedkov pozývame na tvorivé popoludnie u nás v materskej škole. Bude sa konať 18.10. o 16,00 hod. Ak môžete prineste si prosím jesenné plody,  z ktorých budete vyrábať s Vašimi vnúčatami jesenné dekorácie, s ktorými si vyzdobíme materskú školu.

Viac >>

Stretnutie rodičov

Date: september 11, 2017 Author: borkacik Categories: Novinky

Milí rodičia, pozývame Vás na plenárnu schôdzu Rodičovského združenia  Borkáčik 18.9.2017 o 16.00 hod. v spoločných priestoroch MŠ. Následne sa budú konať aj triedne stretnutia rodičov a triednych učiteliek, na ktoré Vás tiež srdečne pozývame. kolektív MŠ Bohrova

Viac >>

ZAČÍNAME !!!

Date: september 1, 2017 Author: borkacik Categories: Novinky

Školský rok 2017/2018 sa začína 4.9.2017. Prosíme Vás, aby Ste dodržiavali čas príchodu do MŠ najneskôr do 8,15 hod. Každý škôlkár má mať vo svojej skrinke podpísané  papučky alebo sandálky s pevnou pätou, pyžamko, náhradné oblečenie. Tešíme sa na Vás.

Viac >>

Ďakujeme SPP distribúcia!!!!

Date: august 3, 2017 Author: borkacik Categories: Novinky

  Touto cestou sa chceme poďakovať spoločnosti SPP distribúcia, ktorá našej materskej škole venovala 8 notebookov, ktoré poslúžia našim deťom na oboznamovanie sa so svetom digitálnych technológií.

Viac >>

Spoločne spravíme viac

Date: jún 19, 2017 Author: borkacik Categories: Novinky

Po niekoľkých rokoch sme sa opäť zapojili do najväčšieho firemného dobrovoľníctva na Slovensku – Naše mesto. V rámci podujatia sa prostredníctvom realizovaných aktivít dostáva reálnej pomoci konkrétnej organizácii a mestu vo forme manuálnej práce. Náš projekt sa zameral na skrášlenie časti školského dvora okolo dopravného ihriska. Cieľom bolo namaľovať časť plota, zasadiť popri plote tuje a…

Viac >>

Prevádzka počas letných prázdnin

Date: jún 4, 2017 Author: borkacik Categories: Novinky

Cez letné prázdniny zriaďovateľ materských škôl v Petržalke, teda mestská časť Bratislava-Petržalka prerušuje prevádzky materských škôl najmenej na tri týždne, a to z hygienických dôvodov. Počas prerušenia prevádzky budú dôkladne vyčistené priestory jednotlivých budov, vydezinfikované triedy, šatne, kúpeľne ako aj hračky pre deti. Z týchto dôvodov, ako aj z dôvodov čerpania dovoleniek zamestnancami materských škôl,…

Viac >>

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2017/2018

Date: február 20, 2017 Author: borkacik Categories: Novinky

V zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa budú na základe žiadosti zákonných zástupcov detí prijímať pre školský rok 2017/2018: a) spravidla deti vo veku od 3 rokov (deti, ktoré v roku 2017 dovŕšia vek 3 rokov) do 6 rokov ich veku b) prednostne deti,…

Viac >>

Deň otvorených dverí v MŠ Bohrova

Date: február 16, 2017 Author: borkacik Categories: Novinky

Pred odovzdávaním prihlášok do MŠ organizujeme Deň otvorených dverí pre záujemcov o prihlásenie dieťaťa do našej MŠ.  dňa: 29.marec 2017 čas: 8:00 – 11:30 a 15.00-17.00 hod. Môžete sa oboznámiť s priestormi našej materskej školy, v ktorých prebiehajú vzdelávacie aktivity. Nahliadnite do spoločných priestorov MŠ, zoznámte sa s aktivitami, ktoré na našej materskej škole každoročne…

Viac >>