Logo

Prijímanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2019/2020

Date: február 15, 2019 Author: borkacik Categories: Novinky, Uncategorized

V zmysle § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) prijímanie detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka po dohode s riaditeľkami jednotlivých materských škôl (ďalej len „MŠ“) so zriaďovateľom sa uskutoční v termíne  od…

Viac >>

Darujte nám 2% z dane

Date: február 12, 2019 Author: borkacik Categories: Novinky

Ako každý rok, opäť si Vás dovoľujeme požiadať o 2%, ktoré použijeme pre naše deti. Všetky informácie potrebné pre ich poukázanie nájdete na stránke www.rozhodni.sk. Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov: Do 15.02.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň….

Viac >>

Slávnostná akadémia pri príležitosti 30. výročia otvorenia MŠ

Date: január 8, 2019 Author: borkacik Categories: Novinky

Už 30 rokov nepretržite prichádzajú do Materskej školy Bohrova 1 deti za hrami, kamarátmi, radosťami, ale aj za poznávaním a sebarozvíjaním. Od otvorenia školy v roku 1988 sa udialo veľmi veľa zmien v našej materskej škole i okolo nej. Stále však zostáva duchom mladá, plná radosti a smiechu, odhodlaná ešte veľa rokov vítať v svojich bránach…

Viac >>

Vianočné prázdniny

Date: december 18, 2018 Author: borkacik Categories: Novinky

VIANOČNÉ PRÁZDNINY od 27.12.2018  do 04.01.2019  Prevádzka na: MŠ Bzovícka: 27.12.2018 – 31.12.2018 MŠ Šustekova: 02.01.2019 – 04.01.2019   Podmienky prevádzky daných materských škôl počas vianočných prázdnin: V prípade, ak bude nahlásených menej ako 10 detí zo všetkých materských škôl na obdobie vianočných prázdnin, bude prevádzka daných materských škôl prerušená. V prípade, ak príde menej ako 10…

Viac >>

Magický svet škôlkára

Date: december 18, 2018 Author: borkacik Categories: Novinky

Naša materská škola v spolupráci s Rodičovským združením – Borkáčik sa zapojila do výzvy Bratislavského samosprávneho kraja o poskytnutie dotácie z položky Participatívny rozpočet na vybavenie školy modernou interaktívnou technikou a digitálnymi hračkami. O výsledku rozhodovala široká verejnosť, ktorá svojimi hlasmi rozhodla, že sme dotáciu vo výške 4 992,- € dostali. Veľmi pekne ďakujeme všetkým,…

Viac >>

Enviroučebňa na školskom dvore

Date: november 26, 2018 Author: borkacik Categories: Novinky

Už niekoľko rokov sa usilujeme o získanie priestoru na školskom dvore pre všetky prírodovedné a environmentálne aktivity ako aj pre čo najautentickejšie využívanie zážitkového učenia. Chceli sme získať aj priestor, kde sa môžeme skryť pred dažďom či naopak silným slnkom pri úplne obyčajných, bežných detských hrách. Konečne sa nám náš sen splnil. Vďaka Nadácii EPH…

Viac >>

Deň materských škôl

Date: november 5, 2018 Author: borkacik Categories: Novinky

Na 4.11. pripadá v kalendári Deň materských škôl, takže aj my všetci oslavujeme tento deň spoločne. Počasie nám prialo, tak sme sa spolu ako vždy spolu pohrali, pobehali a ponaháňali sa. Okrem toho sme spoločne púšťali do sveta množstvo dúhových bublín. Súťažili sme o najväčšiu a najkrajšiu bublinu. Nakoniec vyhrali všetci, už len za to…

Viac >>

Chodník odvahy

Date: október 25, 2018 Author: borkacik Categories: Novinky

Na našom školskom dvore pribudol vďaka Grantovému programu hlavného mesta SR Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity, z ktorého sme za náš projekt získali 1000,- € a príspevku Rodičovského združenia – Borkáčik vo výške 1,200 € nový hrový prvok t.z.v. chodník odvahy. Deti si na ňom môžu zdokonalovať svoje pohybové kompetencie, prekonávať strach…

Viac >>

Plenárna schôdza RZ – Zmena

Date: september 4, 2018 Author: borkacik Categories: Novinky

Milí rodičia, pozývame Vás na plenárnu schôdzu Rodičovského združenia  Borkáčik 10.9.2018 o 16.00 hod. v spoločných priestoroch MŠ. Následne sa budú konať aj triedne stretnutia rodičov a triednych učiteliek, na ktoré Vás tiež srdečne pozývame. kolektív MŠ Bohrova

Viac >>

Škôlka volá…

Date: august 28, 2018 Author: borkacik Categories: Novinky

Školský rok 2018/2019 sa začína 3.9.2018. Prosíme Vás, aby Ste dodržiavali čas príchodu do MŠ najneskôr do 8,15 hod. Každý škôlkár má mať vo svojej skrinke podpísané  papučky alebo sandálky s pevnou pätou, pyžamko, náhradné oblečenie. Tešíme sa na Vás.

Viac >>