Orientačné testy školskej zrelosti predškolákov

Date: január 21, 2018 Author: borkacik Categories: Novinky

Depistážne psychologické vyšetrenie sa realizuje u detí v príedškolskom roku materskej školy s cieľom zmapovať ich aktuálnu úroveň kognitívnych schopností a zručností a tým včas identifikovať deti, ktoré vykazujú znaky  nerovnomernosti psychického a osobnostného vývinu z hľadiska ich očakávaného zaškolenia. Včasná identifikácia týchto detí napomôže k optimalizácii  ich prípravy k zaškoleniu a tým zníži u nich predpoklad odkladu povinnej školskej dochádzky, event. napomôže predísť možným…

Viac >>

Modrý motýľ – ďakujeme !!!!!

Date: december 20, 2017 Author: borkacik Categories: Novinky

Veľká a úprimná vďaka od nás patrí pani Meszárosovej a jej projektu v rámci zamestnaneckého grantového programu “Modrý motýľ” Slovenskej sporiteľne. Jej zásluhou sme získali 3000,- € na vybudovanie nového edukačného priestoru v našej materskej škole. Samozrejme by to nešlo bez všetkých oteckov a mamičiek, ktorí obetovali druhý adventný víkend a miesto užívania si spoločného…

Viac >>

Prevádzka MŠ počas vianočných prázdnin

Date: december 11, 2017 Author: borkacik Categories: Novinky

V  zmysle § 2 ods. 6 vyhlášky č.306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č.308/2009 Z.z. a po prerokovaní s riaditeľkami materských škôl prerušuje starosta Mestskej časti-Petržalka Vladimír Bajan prevádzku v Materskej škole Bohrova 1 od 27.12.2017 do 5.1.2018 a stanovuje v čase vianočných prázdnin prevádzku na MŠ Lachova v termíne od 27.12. do…

Viac >>

Na našom dvore bezpečne

Date: november 2, 2017 Author: borkacik Categories: Novinky

Nadácia Volkswagen Slovensko podporila náš projekt “Na našom dvore bezpečne” sumou 1000,- €.  Počas uplynulých rokov sa nám podarilo zakúpiť na školský dvor množstvo hracích prvkov, ktoré deti počas pobytov vonku využívajú. Nie všetky však spĺňajú nároky na bezpečnosť detí. Preto sme  získané finančné prostriedky využili na dobudovanie dopadovej plochy pod drevený domček so šmykľavkou…

Viac >>

Fotografovanie detí

Date: október 19, 2017 Author: borkacik Categories: Novinky

Dňa: 24. 10. 2017 o 8:30 hod. Fotografuje sa každé dieťa nezáväzne. Vážení rodičia, to znamená, že ak sa Vám naša ponuka zapáči, môžete si ju zakúpiť po jej dodaní. Ak nie, fotky svojho dieťaťa jednoducho vrátite. (Fotí sa celá postava a portrét vo vlastnom oblečení.) Na znak súhlasu s fotografovaním dieťaťa podpíšte prosím informovaný súhlas v triede….

Viac >>

Jesenné tvorivé dielničky so starými rodičmi

Date: október 2, 2017 Author: borkacik Categories: Novinky

Všetky babky a dedkov pozývame na tvorivé popoludnie u nás v materskej škole. Bude sa konať 18.10. o 16,00 hod. Ak môžete prineste si prosím jesenné plody,  z ktorých budete vyrábať s Vašimi vnúčatami jesenné dekorácie, s ktorými si vyzdobíme materskú školu.

Viac >>

Stretnutie rodičov

Date: september 11, 2017 Author: borkacik Categories: Novinky

Milí rodičia, pozývame Vás na plenárnu schôdzu Rodičovského združenia  Borkáčik 18.9.2017 o 16.00 hod. v spoločných priestoroch MŠ. Následne sa budú konať aj triedne stretnutia rodičov a triednych učiteliek, na ktoré Vás tiež srdečne pozývame. kolektív MŠ Bohrova

Viac >>

ZAČÍNAME !!!

Date: september 1, 2017 Author: borkacik Categories: Novinky

Školský rok 2017/2018 sa začína 4.9.2017. Prosíme Vás, aby Ste dodržiavali čas príchodu do MŠ najneskôr do 8,15 hod. Každý škôlkár má mať vo svojej skrinke podpísané  papučky alebo sandálky s pevnou pätou, pyžamko, náhradné oblečenie. Tešíme sa na Vás.

Viac >>

Ďakujeme SPP distribúcia!!!!

Date: august 3, 2017 Author: borkacik Categories: Novinky

  Touto cestou sa chceme poďakovať spoločnosti SPP distribúcia, ktorá našej materskej škole venovala 8 notebookov, ktoré poslúžia našim deťom na oboznamovanie sa so svetom digitálnych technológií.

Viac >>

Spoločne spravíme viac

Date: jún 19, 2017 Author: borkacik Categories: Novinky

Po niekoľkých rokoch sme sa opäť zapojili do najväčšieho firemného dobrovoľníctva na Slovensku – Naše mesto. V rámci podujatia sa prostredníctvom realizovaných aktivít dostáva reálnej pomoci konkrétnej organizácii a mestu vo forme manuálnej práce. Náš projekt sa zameral na skrášlenie časti školského dvora okolo dopravného ihriska. Cieľom bolo namaľovať časť plota, zasadiť popri plote tuje a…

Viac >>