Plenárna schôdza RZ – Zmena

Date: september 4, 2018 Author: borkacik Categories: Novinky

Milí rodičia, pozývame Vás na plenárnu schôdzu Rodičovského združenia  Borkáčik 10.9.2018 o 16.00 hod. v spoločných priestoroch MŠ. Následne sa budú konať aj triedne stretnutia rodičov a triednych učiteliek, na ktoré Vás tiež srdečne pozývame. kolektív MŠ Bohrova

Viac >>

Škôlka volá…

Date: august 28, 2018 Author: borkacik Categories: Novinky

Školský rok 2018/2019 sa začína 3.9.2018. Prosíme Vás, aby Ste dodržiavali čas príchodu do MŠ najneskôr do 8,15 hod. Každý škôlkár má mať vo svojej skrinke podpísané  papučky alebo sandálky s pevnou pätou, pyžamko, náhradné oblečenie. Tešíme sa na Vás.

Viac >>

V našej škôlke sa udomácnili sovičky

Date: august 23, 2018 Author: borkacik Categories: Novinky

Pred časom sme sa zapojili do výzvy Učiteľských novín na získanie maľby na stenu podľa nášho návrhu od profesionálnej umelkyne. Maľbu sme síce nevyhrali, ale náš návrh natoľko oslovil p. Miriam Tichú. že predsa len sa pod jej rukami zmenila naša vstupná hala na sovičkový les. Chce,e jej aj touto cestou poďakovať, že zútulnila prostredie…

Viac >>

Ďalší rok s Hansom Hasem

Date: júl 4, 2018 Author: borkacik Categories: Novinky

V materskej škole dieťa ešte nevie čítať, písať ani počítať. Preto sa cudzí jazyk učí prostredníctvom rôznych hier, piesní a básní. Týmto spôsobom si vytvára k učeniu cudzieho jazyka pozitívny vzťah, učenie ho baví a nové poznatky získava úplne prirodzene a automaticky. Práve na tomto princípe je postavená výuka nemeckého jazyka v našej materskej škole. Vďaka Nadácii Volkswagen Slovakia sa…

Viac >>

Spolu a radostne

Date: júl 3, 2018 Author: borkacik Categories: Novinky

Jedno slnečné júnové popoludnie sa mnoho Vás – rodičov zapojilo do našej dobrovoľníckej aktivity podporovanej Nadáciou Volkswagen Slovakia v rámci grantového programu “Zelená dobrovoľníkom”. Spoločne sme obnovili farebné nátery lavičiek okolo pieskoviska, hojdačiek, domčeka so šmykľavkou či nášmu nekonečnému plotu.  Ožila aj ďalšia časť našej fasády pri dopravnom ihrisku, ktorú Ste natreli v oranžovo-zelených farbách…

Viac >>

Záhradná sprcha pre skôlkárov

Date: júl 3, 2018 Author: borkacik Categories: Novinky

Splnili sme si detský sen. Možno si aj vy ešte pamätáte na radosť, ktorú ste prežívali niekde u babky na prázdninách, keď bolo teplo a vy ste behali pod prúdom vody keď sa polievala záhrada. Takýto zážitok sme chceli dopriať aj deťom z našej materskej školy. Horúčavy posledných rokov nás prinútili hľadať cestu ako bezpečne…

Viac >>

“Dnes mám rande s naším mestom”

Date: jún 8, 2018 Author: borkacik Categories: Galéria, Novinky

Prešiel rok a my sme u nás znovu privítali milých a šikovných ľudí, ktorí nám pomohli čo to na našom školskom dvore zrekonštruovať a niečo nové aj vytvoriť. Nadácia Pontis každoročne realizuje akciu pod názvom “Dnes mám rande s naším mestom”, kde si tisíce dobrovoľníkov z firiem po celom Slovensku obliekajú rovnaké tričká a počas…

Viac >>

Týždeň športu s gepardom

Date: máj 14, 2018 Author: borkacik Categories: Novinky

Naša materská škola sa sa zapojila do projektu “Týždeň športu s Gepardom” pod záštitou starostu mestskej časti Petržalka, ktorý je zameraný na vytváranie a rozvíjanie pozitívneho vzťahu k športovaniu u detí predškolského veku. Projekt sa skladá zo šiestich športových disciplín, ktoré sa budú realizovať v priebehu jedného týždňa od 14.5. do 18.5.2018. Projekt je financovaný…

Viac >>

Recyklovanie nie je hlúposť

Date: marec 14, 2018 Author: borkacik Categories: Novinky

  “Aby sa správne návyky stali súčasťou životného štýlu nastupujúcej generácie.”   Zapojili sme sa do projektu “Recyklohry”. Je to školský recyklačný program, ktorý má za cieľ správne nakladanie s elektroodpadom, triedenie a následné recyklovanie vyradených drobných elektrozariadení z domácnosti a použitých batérií. Deti okrem toho, že sa naučia triediť elektroodpad, tak sa zapájajú do…

Viac >>

Prijímanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2018/2019

Date: marec 2, 2018 Author: borkacik Categories: Novinky

V zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa budú na základe žiadosti zákonných zástupcov prijímať deti v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka pre školský rok 2018/2019 v termíne od 16.apríla do 27.apríla 2018 Na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov detí sa do MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti…

Viac >>