Slávnostná akadémia

Date: február 22, 2019 Author: borkacik Categories: Galéria, Uncategorized

23.1.2019 sme v Dome kultúry Zrkadlový Háj oslávili spoločne slávnostnou akadémiou 30. výročie otvorenia MŠ Bohrova. To čo sme uplynulé roky prežívali sa dá opísať asi takto: 30 rokov, je vek v živote človeka, keď sa cítite mladý, plný života a energie, v očakávaní čo Vám ešte život prinesie v súkromí i pracovnom živote.  A presne tak sa cíti aj naša…

Viac >>

Logo

Prijímanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2019/2020

Date: február 15, 2019 Author: borkacik Categories: Prijímanie detí do materskej školy

V zmysle § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) prijímanie detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka po dohode s riaditeľkami jednotlivých materských škôl (ďalej len „MŠ“) so zriaďovateľom sa uskutoční v termíne  od…

Viac >>

Karnevalová zábava

Date: február 14, 2019 Author: borkacik Categories: Galéria

Za oknami smiech a tanec, fašiangový harmatanec. Berte masky, je tu bál, fašiangový karneval.

Viac >>

Vianočné trhy na našom dvore

Date: február 12, 2019 Author: borkacik Categories: Galéria

Náš školský dvor sa v jedno decembrové popoludnie premenil na vianočné trhy so všetkým čo k tomu patrí. Našli sa tu predajné stánky s vlastnoručne vyrobenými vianočnými dekoráciami od detí všetkých našich tried, miesto na občerstvenie pre deti i dospelých, vianočné koledy i hru Borkáčik, nehnevaj sa!, ktorú pripravilo Rodičovské združenie – Borkáčik. Milé popoludnie…

Viac >>

Darujte nám 2% z dane

Date: február 12, 2019 Author: borkacik Categories: Novinky

Ako každý rok, opäť si Vás dovoľujeme požiadať o 2%, ktoré použijeme pre naše deti. Všetky informácie potrebné pre ich poukázanie nájdete na stránke www.rozhodni.sk. Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov: Do 15.02.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň….

Viac >>