Modrý motýľ – ďakujeme !!!!!

Date: december 20, 2017 Author: borkacik Categories: Novinky

Veľká a úprimná vďaka od nás patrí pani Meszárosovej a jej projektu v rámci zamestnaneckého grantového programu “Modrý motýľ” Slovenskej sporiteľne. Jej zásluhou sme získali 3000,- € na vybudovanie nového edukačného priestoru v našej materskej škole. Samozrejme by to nešlo bez všetkých oteckov a mamičiek, ktorí obetovali druhý adventný víkend a miesto užívania si spoločného…

Viac >>

Prevádzka MŠ počas vianočných prázdnin

Date: december 11, 2017 Author: borkacik Categories: Novinky

V  zmysle § 2 ods. 6 vyhlášky č.306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č.308/2009 Z.z. a po prerokovaní s riaditeľkami materských škôl prerušuje starosta Mestskej časti-Petržalka Vladimír Bajan prevádzku v Materskej škole Bohrova 1 od 27.12.2017 do 5.1.2018 a stanovuje v čase vianočných prázdnin prevádzku na MŠ Lachova v termíne od 27.12. do…

Viac >>